Προϊόντα Σωληνουργείας

 

 

Η Σωληνουργεία, άρχισε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2008. Παράγει ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥΣ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΟΥΣ ΚΟΙΛΟΥΣ ΔΟΚΟΥΣ από Χάλυβα, καθώς και ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ για κατασκευές ή καλλιέργειες, διαφόρων παχών, διαστάσεων  που ενδείκνυνται και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις έργων, βάσει διεθνών προδιαγραφών.

 

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr