Качествена политика

 

Панметал СА е надеждно име в Гърция и Балкански полуостров  и има 3 големи производствени бази разположени във град Серрес , северна Гърция , което осигурява бързи и ефективни доставки.  Фирмата реализира своите цели чрез солидно планиране и стабилна качествена политика, която осъществява на всеки етап от производството – от проучването и дизайна до изработката, дистрибуцията и закупуването от клиента. Производствената политика на Панметал СА се осъществява чрез подробна система за качество, която е в съгласие със системата ISO 9001:2000. Фокусът е по-скоро върху предотвратяването отколкото върху коригирането на дефекти и грешки. Всеки служител на фирмата е отговорен за качеството на своята работа, а опитни служители извършват качествен контрол на готовата продукция.
Това, което може честно да предендираме е, че качеството на Панметал СА продуктите е изградено по време на производството. Размерът на компанията бележи нарастваща промяна до неузнаваемост, но основната философия остава същата – грижа за клиентите с качествени стоки и услуги, което им дава възможност да придобиват авторитет и да преуспеят те самите.
 

 

 

Всички ние, в администрация и работниците на Панметал вярваме в непрекъснато развитие и заради това следваме строго следните цели.

 

  • Пълно следване на правилата и подобрение на системата за препасване на качеството съгласно ISO 9001/2000.

  • Образование и информиране на персонала ни,така че да се успява високо ниво на технологията на производство.

  • Непрекъснато обновяване на техниката и машините ни, но също така и организацията ни от администрацията до складовете ни.

  • Подобряване на комуникацията между различните сектори на фирмата ни

  • Добър контакт  с наши клиенти.

  • Намаляването на грешките, и с непрекъснат контакт с клиенти те ни, да разбираме нуждите им.             

Вярваме че всичко това, ще донесе в фирмата ни не само по добро име в пазара, но и чувството за гордост за всички нас които работим за просперитета на ПАНМЕТАЛ СА..

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr