Продукти от тел

Габионните се произвеждат от шестъглова двоенно усукана мрежа с растер 6x8 или 8x10cm от тежко поцинкован (дебело покритие цинк), тежко поцинкован с  PVC или с покритие  Zn95Al5  (тип GALFAN) тел, и могат да имат различни размери като височина, широцина и дължина .

Предимства...

 

...екологичност  

Благодарение на това, че габионните конструкции допускат и не възпрепятстват прорастването и растежа на множество растения и дървета, то те се сливат със заобикалящата  околната среда и сами по себе си те представляват естествени строителни блокове, които служат за украсяване на ландшафта..

 

...Економичност

минимален обем работа по подготовка на основните съоръжения;.

простотата на конструкциите не изисква многобройна квалифицирана сила при монтажа;

не е нужна направата на нови дренажни устройства /системи/, защото габионните конструкции се явяват пропускливи;

много по евтини и по бързо приложими във всеки един случай, особенно при природни бедствия.

 

...Лесна Конструкция

изключително добри за бърза стабилизация на земени повърхности и дренаж на водите

 

 

...Здравина

устойчиви,заради висококачествени материали и производство.

 

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr