Данни на използвана тел при габионите

 

Тука са написани всички качества които имат връшка с  габиони направени от шъстъглова двоено усукана мрежа от поцинкована тел, галфан или с  PVC покритие

 

 

ПОЦИНКОВАНИ ГАБИОНИ

Специални данни на телта -поцинкована  Galvanized Mesh-Wire

ДЕБЕЛИНА НА ТЕЛТА

Диаметър 3,00 mm до BS 1052/80

ДЕБЕЛИНА НА КРАЕН ТЕЛ

Диаметър 4,00 mm до BS 1052/80

РАСТЕР

 80x100 mm

СПЕЦИАЛНО ТЕГЛО

Мрежа ± 1,75 kg/m2

Габион ± 1,99 kg/m2

ТОЛЕРАНС

Височина, Широчина ± 5%  и по Дължина ± 5%

СИЛА ПРИ РАЗТЯГАНЕ

на телта 380-500 Mpa.

ПОЦИНКОВАНЕ

Съгласно Британски стандарти BS 443-1982 & STN 42 6406 равномерно минимално 240 gr/m2 цинк максимално  275 gr/m2 според диаметъра на телта.

ТЕСТ НА МРЕЖАТА

Съгласно DIN50021 които съвпада с ISO 3768/1976 <Metallic coatings-neutral Salt spray test (NSS-test),

и ASTM B 117-73 <Standard method of salt spray (fog) testing>>. -тестове в солта и киселини-

ТЕСТ НА ЗДРАВИНА

Съгласно с DIN 50210, 50145 тествани с апарата INSTRON 1342,  380-500 Mpa

ЖИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Съдържанието с въглерод C изчислен с анализатора C/S ELTRA METALYST CS 100/100 и останалите данни били от апарата SPECTRA A-40 на VARIAN

 

ГАБИОНИ С ГАЛФАН ПОКРИТИЕ

Специални данни за галфан Galfan Mesh-Wire

Сплав от цинк и Алуминий съгласно EN 10244-2 (03/2001) за Zn-Al5% mm (class A) и ASTM 856-98 (class 80)

Толеранс по Диаметър  -0,070 / + 0,070 mm

R Min.  400 N/mm2,  R Max. 550 N/mm2

Tab 1. Стандартна Мрежа Mesh- Wire

   Растер

D (mm)

Толеранси

Диаметър  (mm) Тел

80 x 100

80

+ 10%  -4%

2,70 - 3,00

Tab 2. Размери и Толеранси

 Дължина (m)

 Широчина (m)

Височина (m)

Толеранси

2

1

1 - 0,50

Дължина ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% ± 5%

3

1

1 - 0,50

Широчина ± 5%

4

1

1 - 0,50

Височина ± 5%

Tab 3. Дебелини на телта

Тел на мрежата

Φ mm

2,700

3,000

Тел от крайща

Φ mm

3,400

3,900

Тел за Зашиване

Φ mm

2,200

2,400

Tab 4. Диаметър на телта - Свойства

Тел на мрежата

2,00

2,20

2,40

2,70

3,00

3,40

3,90

Толеранси

0,05

0,06

0,06

0,06

0,07

0,07

0,07

Качество на Галфан Zn-Al5%

230

230

245

255

265

275

 

ГАБИОНИ С PVC ПОКРИТИЕ

Galvanized & xPVC Mesh                                           

ПОКРИТИЕ

Покритие PVC минимална дебелина 0,5 mm

СПЕЦИАЛНО ЛЕГЛО

специално тегло на PVC от 1,30 ~ 1,35 kg/dm³, съгласно Американска стандартизация ASTM P 792/91

ЯКОСТ

Твърдостта shore D 50 ~ 60, съгласно Американска стандартизация ASTM  D 2240/91

РАЗТЕГЛЯНЕ

Устойчивост при разтягане не по малка от 210 kg/cm², съгласно Американска стандартизация ASTM  412/92

УДАЛЖЕНИЕ

Счупване на телта след удължение от 200% ~ 280%, съгласно Американска стандартизация  ASTM D 412/92

ГЪВКАВОСТ

Гъвкавост 100% при удължение не по малка от 190 kg/cm² и загуба на тегло при триене по малка  0,19 kg/cm², съгласно Американска стандартизация ASTM D 412/75

НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕГЛОТО

По малко от 5%, след  24 часа при 105°C,съгласно Американска стандартизация  ASTM D 1203/89 и  ASTM

D 2287/92.

Tab.2  ТЕСТВАНЕ ПО РАЗЛИЧНИ УСЛИВИЯ ( Тест с Соли )

ЗАСТАРИЯВАНЕ 

съгласно Американска стандартизация ASTM B 117/73 за интервал от време равно с 1.500 часа .

ИЗДРАЗЛИВОСТ ПО ЛЪЧЕНИЕ

Тест по издръзливост с ултравиолетови лъчи за  2.000 часа при 63°C,съгласно Американска стандартизация  ASTM

D 1499/64 и  ASTM G 23/69–G15

ТЕСТВАНЕ В ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ

при високи температури, за  24 часа на 105°C, съгласно Американска стандартизация  ASTM

D 1203/89 και  ASTM D 2287/92 .

ТЕСТВАНЕ ПО СЧУПЛИВОСТ

тест по ниски температури от -30°C, тестване по  BS 2781/104, BS 2782/151A, ASTM D 746

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr