Двойно усукана мрежа

Двойно усуканата мрежа се произвежда от поцинкована тел и се плете в ролки с дължина 20,00m или с друга дължина и широчина по поръчка която може да достигне  до 3,50m в зависимост от нуждите на крайният потребител. Може да се използва в комбинация с кариерен камък.

 

Мрежата  може да се изполжва за...

Основна защита  на странични повърхности с голям наклон.

Контрол на предпазване от ерозия на земята.

Стабилизация на земни повърхности.

Като предпазна мрежа

 

В комбинация с кариерен къмак може да се изполжва за...

Строеж на подпорни стени  височина от 2.00 до 10.00 метра с равна или стълбовидна повърхност. 

Строеж на пътища  - предпазване от каменопад.

Защита на бентове и водни канали.

При контрол на течението и дренажа на повърхностни води.

Защита на хидроелектрически станции.

.

Растер на Мрежата(mm)

Мрежа

Толеранси (D) (%)

Диаметър на поцинкована Тел (mm) 

Толеранси в диаметъра на Телта  (mm)

Широчина на Ролките (μ)

Дължина на Ролките (μ)

80

80

80

+ 16

-4

2.7

3.0

3.0

± 0.06

± 0.07

± 0.07

2.00

3.00

4.00

15-150

100

100

100

+ 16

-4

2.7

3.0

3.4

± 0.06

± 0.07

± 0.07

2.00

3.00

4.00

15-150

 

 

 

 

 

Фирмата Панметал СА предлага габиони от най различни размери с растер 8x10cm, и дебелина на телта от 2.00mm до 3.4mmПокритието е от цинг с тежко галванизиране съгласно международните стандарти ( acc, to BS1052/80, EN10244-2, DIN1548 και ASTM ) или от сплав на цинг и алуминий ZincAl 5%. За по голяма устойчивост срещу ерозия се предлага с PVC покритие (над поцинкованата тел). .

 

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr