Οδηγίες Τοποθέτησης

 

Προετοιμασία
Απομεινάρια, ρίζες, μπάζα και πέτρες πρέπει να αφαιρεθούν και να διατεθούν όπως ο σύμβουλος έχει κατευθύνει πριν την τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων. Εκσκαφή για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των συρματοκιβωτίων θα πρέπει να γίνει, επιδιώκοντας τις γραμμές και τα επίπεδα όπως έχουν ορισθεί από τον σύμβουλο στα σχέδια της μελέτης.
Τα φατνία θα πρέπει να συναρμολογηθούν δένοντας τις κατάλληλες πλευρές μαζί με τις άκρες με σύρμα δεσίματος. Το σύρμα δεσίματος θα πρέπει να δεθεί σφικτά σε μορφή θηλιάς γύρο από κάθε άνοιγμα βρόγχου για να μορφοποιήσουν ένα spiral με μονές και διπλές θηλιές εναλλάξ.
Διαφράγματα και χωρίσματα θα πρέπει να εφάπτονται σε τέτοια θέση όμοια δεμένη στο βρόγχο του συναρμολογημένου συρματοκιβωτίου. Τα ελεύθερα άκρα του σύρματος για δέσιμο δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειμένα στην πρόσοψη της δομής των φατνίων.
Τα θεμέλια στα οποία είναι για να τοποθετηθούν τα συρματοκιβώτια θα πρέπει να αποκοπούν ή να γεμιστούν και να διαχωριστούν σε σειρές.
Ανώμαλες επιφάνειες, διασκορπισμένα υλικά, βλάστηση και όλα τα ξένα υλικά θα πρέπει να μετακινηθούν από τα θεμέλια. Όπου το γέμισμα απαιτείται θα πρέπει να αποτελείται με υλικά σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές. Τα συρματοκιβώτια δεν πρέπει να τοποθετηθούν έως ότου η προετοιμασία των θεμελίων έχει ολοκληρωθεί.

 

 

Συναρμολόγηση και τοποθέτηση

Τα συρματοκιβώτια συσκευάζονται σε εύχρηστες ποσότητες των 20-25 τεμαχίων ανά δέμα σε μορφή φακέλων. Έτσι είναι εύκολη η χρησιμοποίηση τους καθώς και η μεταφορά τους από το εργοστάσιο στο έργο.
Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση των συρματοκιβωτίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω διαδικασίες.
Περιστρέφουμε τα πλαίσια του φατνίου σε ορθή θέση και ενώνουμε τις κάθετες άκρες με συνδετήρες ή σύρμα δεσίματος. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί σε αυτή την φάση ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συρματοκιβώτια να είναι ορθογώνιου σχήματος με το να παραμένει μια ακριβής απόσταση μεταξύ κάθε πλαισίου. Όπου χρησιμοποιείται το σύρμα δεσίματος δέστε το σύρμα με εναλλασσόμενη μονή και διπλή θηλιά με διάστημα μεταξύ τους 4 με 5 ίντσες. Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία στερέωσης για να τοποθετήσετε τα εσωτερικά διαφράγματα όπου απαιτούνται.
Κατά την συναρμολόγηση πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδικό σύρμα στήριξης με το οποίο συνδέονται οι παρακείμενες πλευρές των συρματοκιβωτίων ανά τακτά διαστήματα των 30cm. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διατήρηση του αρχικού σχήματος των
συρματοκιβωτίων και αποφεύγονται εξογκώματα κατά την διαδικασία γεμίσματος.
Τοποθετήστε τα άδεια συρματοκιβώτια στα θεμέλια και αλληλοσυνδέστε τα διπλανά συρματοκιβώτια κατά μήκος στην κορυφή, στην βάση και στις κάθετες άκρες με σύρμα δεσίματος. Δέστε το σύρμα με εναλλασσόμενη μονή και διπλή θηλιά με διάστημα μεταξύ τους 4 με 6 ίντσες.

 

Διαδικασία γεμίσματος

Αφού τα γειτονικά συρματοκιβώτια έχουν εγκατασταθεί σε γραμμή και διαβιβαστεί και οι κοινές πλευρές είναι σωστά συνδεδεμένες, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ευθεία γραμμή και να τεντωθούν έτσι ώστε να απομακρυνθεί οποιαδήποτε ατέλεια από το πλέγμα και να κερδιθεί μια ομοιόμορφοι ευθυγράμμιση.
Τα συρματοκιβώτια θα πρέπει προσεκτικά να γεμιστούν με πέτρες είτε με μηχανήματα είτε με χειρονακτικές μεθόδους εξασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση, αποφεύγοντας κυρτώματα και παρέχοντας ομοιόμορφη μάζα που μειώνει τα κενά.

Η τοποθέτηση με μηχανήματα θα χρειαστεί συμπληρωματική χειρονακτική δουλεία για να εξασφαλίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι φυσικοί λίθοι ή λίθοι λατομιού πρέπει να είναι μη μεταβλητής υφής, αντοχής σε καιρικές συνθήκες και κατά προτίμηση υψηλής πυκνότητας. Το μέγεθος των λίθων πρέπει να είναι το λιγότερο δυο φορές του μεγέθους του πλέγματος έτσι ώστε να παραμένουν εντός του πλέγματος ακόμη και κάτω από υψηλή πίεση. Τα συρματοκιβώτια σε οποιαδήποτε σειρά θα πρέπει να γεμιστούν σε στάδια έτσι ώστε το βάθος τις πέτρας που θα τοποθετηθεί στο συρματοκιβώτιο να μην υπερβαίνει το ύψος σε οποιοδήποτε γειτονικό φατνίο παραπάνω από 12 ίντσες.
Κατά μήκος της εκτεθειμένης πρόσοψης, η εξωτερική στρώση της πέτρας θα πρέπει προσεκτικά να τοποθετηθεί με το χέρι για να εξασφαλίσει ακριβής (λεία), σύνθετη τοποθέτηση με ομοιόμορφη εμφάνιση. Η τελευταία στρώση της πέτρας να κατανεμηθεί ομοιόμορφα στις ανώτατες άκρες των συρματοκιβωτίων.
Το καπάκι θα πρέπει να τεντωθεί σφικτά εκτενώς πάνω από το γέμισμα τις πέτρας χρησιμοποιώντας μόνο εγκεκριμένα εργαλεία για το κλείσιμο του καπακιού όπου αυτά χρειάζονται. Η χρήση μοχλών ή άλλων παρόμοιων εργαλείων απαγορεύεται διότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα καλάθια.

Το καπάκι θα πρέπει να τεντωθεί μέχρι να συναντήσει τις περιμετρικές άκρες μπροστά και πίσω στα συρματοκιβώτια. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ασφαλιστεί στις πλευρές, στις άκρες και στα διαφράγματα με σύρμα δεσίματος ή συνδετήρες.
Οποιαδήποτε ζημία στο συρματοκιβώτιο κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης, τοποθέτησης και γέμισης θα πρέπει να επισκευαστεί γρήγορα σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή ή να αντικατασταθεί με καινούργιο συρματοκιβώτιο.

 

 

 

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr