Πλεονεκτήματα από την χρήση τους

 

Πλεονεκτήματα από την χρήση τους...

Τα συρματοκιβώτια χρησιμοποιούνται στην μοντέρνα πρακτική γενική μηχανική. Είναι ορθογώνια ή κυλινδρικά καλάθια διαχωρισμένα σε τμήματα κατασκευασμένα από σύρμα γαλβανιζέ βαρέου τύπου η πλαστικοποιημένο και γεμίζονται με πέτρες. Τέτοιες κατασκευές χρησιμοποιούνται για την προστασία της όχθης των ποταμιών πλαγιών και ακτών, προστατευτικές προκυμαίες, φράγματα ποταμιών, βάσεις γεφυρών, συγκράτηση και προστασία από την κατακρήμνιση βράχων όπως επίσης και άλλες πολλές κατασκευές σε όλον των κόσμο τα τελευταία 100 χρόνια. Τα συρματοκιβώτια προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλου είδους κατασκευές.

Κάποια από αυτά είναι:

ΕΥΚΑΜΨΙΑ, ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ.

 

Ευκαμψία :
Ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα είναι η ευκαμψία των συρματοκιβωτίων. Η κατασκευή του εξαγωνικού βρόγχου διπλής στρέψης επιτρέπει την ανοχή σε διαφορετικές δυνάμεις χωρίς να καταστρέφεται, διότι παρουσιάζει απορρόφηση των δυνάμεων από την συγκράτηση του εδάφους και της υδροστατικής πίεσης.

 

Μακροβιότητα :
Τα συρματοκιβώτια διακρίνονται για την διάρκεια τους στο χρόνο διότι είναι κατασκευασμένα με υψηλής αντοχής διπλής στρέψης εξαγωνικό βρόγχο και επιπλέον γεμίζονται με φυσική πέτρα. Συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν μια ισχυρή κατασκευή ικανή σε υπόγειες μετατοπίσεις χωρίς να χάνετε η αρχική τους σχηματική ακεραιότητα. Επιπλέον τα συρματοκιβώτια διακρίνονται για την ικανότητα τους να προσαρμόζονται και να αφομοιώνονται πλήρως με το φυσικό περιβάλλον. Υποστηρίζονται και ενισχύονται από την ανάπτυξη φυτών ανάμεσα τους και αυτό παρέχει μια φυσική προστασία για τον βρόγχο του κιβωτίου και για τις πέτρες. Αρκετά συχνά τα συρματοκιβώτια από τα πρώτα χρόνια της ζωής της κατασκευής γεμίζονται φυσικά με χώμα και ρίζες φυτών και αυτό έχει την ιδιότητα να συγκρατεί τις πέτρες κάνοντας τες να λειτουργούν ως ένα σώμα με μεγάλη ικανότητα ευκαμψίας. Επιπρόσθετα το συρματοκιβώτιο το οποίο είναι φτιαγμένο από διπλής στρέψης εξαγωνικό βρόγχο δεν ξετυλίγετε αν κοπεί.

 

Αντοχή :
Τα συρματοκιβώτια με την αντοχή και την ευκαμψία που διαθέτουν αντιστέκονται σε δυνάμεις που δημιουργούν όγκοι νερού και χώματος. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που παρουσιάζεται στα έργα προστασίας και συγκράτησης όχθεων ποταμιών και ακτών όταν η συμπαγής κατασκευή παραμένει δραστική και λειτουργική για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα και αν πέσει ένα μέρος της. Τα αρμόδια test αντοχής που εφαρμόζονται στα συρματοκιβώτια από τα οποία προκύπτουν και οι προδιαγραφές του προϊόντος παρουσιάζονται στοASTM A 975-97, EN10 223-3, EN10 244-2. Eνώ οι προδιαγραφές για το σύρμα που χρησιμοποιείτε για την κατασκευή των συρματοκιβωτίων παρουσιάζονται στο ASTM A641.

 

Οικολογία :
Οι κατασκευές από συρματοκιβώτια είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Παρουσιάζουν ελάχιστη παρέμβαση στην ισορροπία των οικοσυστημάτων λόγω της αδράνειας του υλικού και την χρησιμοποίηση φυσικών πετρών. Το γέμισμα των συρματοκιβωτίων με πέτρες δημιουργεί φυσικούς πόρους επιτρέποντας την ροή του αέρα. Ποσότητες χώματος συσσωρεύονται ανάμεσα στα μικρά κενά που δημιουργούν οι πέτρες και έτσι βοηθείται η ανάπτυξη φυτών που κατακλύζουν τις κατασκευές. Με την πάροδο του χρόνου πολλές κατασκευές κατακλύστηκαν από φυσική βλάστηση σε τέτοιο σημείο που δεν ήταν ορατές, διατηρώντας την φυσική εμφάνιση του τοπίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τάχιστη εμφάνιση και ανάπτυξη βλάστησης.

 

Χαμηλό Κόστος :
Οι κατασκευές από συρματοκιβώτια παρουσιάζονται ως πολύ οικονομικές λύσεις με εφαρμογές σε πολλές κατασκευές για πολλούς λόγους. Χρειάζονται ελάχιστα έργα προπαρασκευής του εδάφους. Μπορεί να γίνει επιτόπια συναρμολόγηση των συρματοκιβωτίων και να τοποθετηθούν από μη εξειδικευμένο συνεργείο. Ο χρόνος συναρμολόγησης και τοποθέτησης μπορεί να θεωρηθεί ως ελάχιστος σε σχέση με την κατασκευή η οποία θα χρειαστεί ελάχιστη έως καθόλου συντήρηση με την πάροδο του χρόνου, διότι η εναπώθηση χώματος στα κενά αυξάνει την αποτελεσματικότητα της κατασκευής. Σε μια κατασκευή από συρματοκιβώτια δεν χρειάζονται έργα απαγωγής και παροχέτευσης των υδάτων διότι τα φατνία έχουν πόρους, έτσι ώστε διευκολύνετε η ροή του νερού. Οι πέτρες με τις οποίες γεμίζουν τα συρματοκιβώτια συνήθως προσφέρονται σε κοντινή απόσταση από το έργο σε κατά τόπους λατομία ή και από τοπικούς εμπόρους.

 

Αισθητική Ενσωμάτωση με το Περιβάλλον :
Οι κατασκευές από συρματοκιβώτια ενσωματώνονται με το περιβάλλον και δημιουργούν καλαίσθητες κατασκευές. Σε αντίθεση με άλλου είδους προϊόντα για τέτοιου είδους κατασκευές όπως τσιμεντένιοι (συνήθως προκάτ) τοίχοι, τα συρματοκιβώτια δεν οξειδώνονται και ξεβάφουν από την διοχέτευση των υδάτων και αντιθέτως μια τέτοια κατασκευή με την πάροδο των ετών καλύπτεται από την φυσική βλάστηση και διατηρεί την φυσική εμφάνιση του τοπίου.

Διαμόρφωση Εξωτερικού Χώρου με Συρματοκιβώτια:
H χρήση των συρματοκιβωτίων στον σχεδιασμό και διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων είναι περιορισμένη μόνο όσων αφορά την δημιουργικότητα και φαντασία του σχεδιαστή. Τα συρματοκιβώτια επιτρέπουν την δημιουργία βλάστησης και βοηθούν να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής αποτελεσματικά και οικονομικά σε έργα όπως φυσικά πάρκα, κατά μήκος δρόμων, ποταμιών, και λιμνών, δημιουργία αναβαθμίδων, βραχόκηπων και αυλών.

Εξαγωνικό Συρματόπλεγμα σε Ρόλους:
Κατασκευάζεται από βαρέου τύπου γαλβανισμένο σύρμα, γυμνό ή με επικάλυψη PVC (ASTM A641) και χρησιμοποιείται σε εξαιρετικά κατακόρυφες πετρώδεις-βραχώδεις πλαγιές. Εάν υπάρξει κατακρήμνιση βράχου το συρματόπλεγμα ελέγχει την πτώση και συγκρατεί αυτόν μέσα στον καλυπτόμενο από το συρματόπλεγμα χώρο.

 

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr