ПАНЕЛИ - САНДВИЧ

 

 

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ

ПРЕЛОЖЕНИЯХАРАКТЕРИСТИ НА МАТЕРИАЛИ
Α) Термоизолиращи покривни панели (Трапецовиден профил) R1000 са проектирани така че да се постига максималната термоизолоция, водоизолоция ,а също така и да предпазват от кондезия на водни изпарения в метални конструкции. Произвеждат се от екологични чисти материали,и са изключително лесни при превожа им и инсталирането им,с  минимална подрезка и голямо спасяване на енергия.

 

Β) ГОРНАТА И ДОЛНА ЛАМАРИНА

Гореща поцинкована Ламарина  съгласно ΕΝ 10142: 90/ Α1 95,  ΕΝ 10147:91/ и A1 95  EN 10143  , с дебелини от 0,40 mm  до  0,75 mm, пластицирана с полиестерична боя (ΕΝ 10169). Предлагат се в много цветове.

 

Γ) ПОЛИЕРЕТАН
Гъщота : 40 ±  2 kgr/m3 
Процент на цели клетки (балонцета) : 95%
клас Β2 или Β3

 

Δ) ВАРИРАНЕ ПО РАЗМЕРИ
Дебелина   : ± 2mm
Дължина    : ± 5mm - 10 mm
Широчина  : ± 2mm

 

R1000. покривни палнели

равномерно натоварване в da N/m²

дебелина на панела mm

дебелина на ламарината mm

60

80

100

120

150

200

250

30

0.5

3,90

3,40

3,10

2,85

2,60

2,30

2,00

40

0.5

4,40

3,75

3,50

3,20

2,90

2,60

2,30

50

0.5

4,60

4,20

3,85

3,60

3,25

2,85

2,55

60

0.5

4,80

4,60

4,15

3,80

3,50

3,10

2,70

80

0.5

5,70

4,85

4,65

4,25

3,75

3,25

2,90

100

0.5

5,95

5,05

4,85

4,45

3,90

3,40

3,10

 

ПАНЕЛИ ЗА СТРАНИЧНО ПОКРИВАНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛА

Α) Термоизолиращи панели за странично покриване iW1000 са проектирани така че да се постига максималната термоизолоция, водоизолоция ,а също така и да предпазват от кондезия на водни изпарения в метални конструкции. Произвеждат се от екологични чисти материали,и са изключително лесни при превожа им и инсталирането им,с  минимална подрезка и голямо спасяване на енергия.Използват се основно за страницно покриване на въшни стени, също така и за вътресните, в по специални конструкции се използват и за вътрешен таван.

 

Β) ЛАМАРИНАТА НА СТРАНИЧЕН ПАНЕЛ

Горещо поцинкована ламарина съглсно  ΕΝ 10142: 90/ Α1 95,  ΕΝ 10147:91/ και A1 95  EN 10143  , в дебелини от  0,40 mm  до  0,75 mm, пластифицирана с полиестерична боя (ΕΝ 10169).
Предлага се в много цветове.

 

Γ) ПОЛИЕРЕТАН
Гъщота : 40 ±  2 kgr/m3 
Процент на цели клетки (балончета) : 95%
Клас Β2 или Β3

 

Δ) ВАРИРАНЕ ПО РАЗМЕРИ
Дебелина   : ± 2mm
Дължина    : ± 5mm - 10 mm
Широчина  : ± 2mm

 

iW1000. ПАНЕЛ СТРАНИЧНО ПОКРИВАНЕ

ИЗТОЙЧИВ ПРИ РАВНОМЕРНО НАТОВАРВАНЕ В da N/m²

дебелина на панела mm

дебелина на ламарината mm

60

80

100

120

150

30

0.5

3,40

3,20

2,80

2,60

2,54

40

0.5

4,10

3,70

3,40

3,15

2,85

50

0.5

4,70

4,20

3,70

3,45

3,20

60

0.5

5,30

4,70

4,30

3,95

3,60

80

0.5

6,05

5,55

5,10

4,80

4,50

 

Copyright (c) 2009 OrangeWeb.co.nr